Zwolle(plaats)

به کلیسای خانگی ما در شهر Zwolle خوش آمدید
صمیمانه از آشنایی با شما خوشحالیم و ورود شما را به کلیسای خانگی خوش آمد میگوییم
ما گرد یکدیگر میاییم تا محبت خدا را تجربه کنیم، یاد بگیریم که چه کسی هستیم،ارزشهایمان را در زندگی پیدا کنیم و هدفمان از زندگی را دریابیم.
ما ایمان داریم که قدرت خدا با ماست، و او قادر است که امروز هم بهبودی ببخشد، شفا بدهد و آزاد کند.
زمان:
دومین یکشنبه هر ماه ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰
همراه با صرف غذا کنار یکدیگر
و چهارمین یکشنبه هر ماه ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
جشنهای بزرگ هر فصل:
اول سپتامبر و اول دسامبر صمیمانه مشتاق حضور و دیدار شما هستیم.

مکان:
Deltion college – Buitengasthuisstraat 8 – Zwolle
مقابل WRZV hallen

برای تماس با ما فرم زیر را پر کرده و به ما ایمیل کنید:

    نام (ضروری)

    ایمیل آدرس (ضروری)

    در خواست شما