پرستش

ژیلبرت هوسپیان

هللویا I
1- اکنون آمده ایم
2- روح او در ماست
3- شاه جلال
7- چون عیسی شاه جلال
8- خداوند عیسی
9- هر جا روح خداست
10- خداوندا تو آگاهی

هللویا II
1- چون روحش در من کار کند
2- چون زنده است
3- معبود من
4- تسلیم
5- روح القدس
6- تکمیل
7- ای شبان نیکو بیا
8- سلطان قلبم
9- خداوندم ای منجیم

هللویا III
1- نام عیسی
2- زنگها
5- میایم تا در حضور تو
8- نان حیات هستم

هللویا IV
1- ایمان داری
3- سلطان زندگیم
7- من ایستاده ام
10- ای مقدسین

سایر کلیپهای پرستشی که توسط هوتن تهیه شده :
http://www.youtube.com/user/hootanv