Den Helder

به کلیسای خانگی ما در شهر دن هلدر خوش آمدید

صمیمانه از آشنایی با شما خوشحالیم و ورود شما را به کلیسای خانگی خوش آمد میگوییم
ما گرد یکدیگر میاییم تا محبت خدا را تجربه کنیم، یاد بگیریم که چه کسی هستیم،ارزشهایمان را در زندگی پیدا کنیم و هدفمان از زندگی را دریابیم.
ما ایمان داریم که قدرت خدا با ماست، و او قادر است که امروز هم بهبودی ببخشد، شفا بدهد و آزاد کند.

زمان:
12:00 اولین وسومین پنجشنبه هر ماه از ساعت 10:00 صبح تا

مکان:
Hendriklaan 13-15
1781KA Den Helder

برای تماس با ما فرم زیر را پر کرده و به ما ایمیل کنید: 

    نام (ضروری)

    ایمیل آدرس (ضروری)

    در خواست شما