جشنها

 

به جشن ما خوش آمدید

ما به عنوان جنبش خانه پدر به طور مرتب در مکانهای مختلف گرد هم میاییم. همه اعضای کلیساهای خانگی و دوستانشان را خوش آمد میگوییم برای پیوستن به ما تا با هم نیکویی خدا را جشن بگیریم.ما با هم غذا می خوریم . به عنوان خانواده خیلی خوب است که زمان صرف غذا با یکدیگر آشنا شویم، موجب تشویق یکدیگر باشیم و از شرح حال همدیگر با خبر شویم.

در طول جلسه با همدیگربه پرستش پدرمان خواهیم پرداخت. به کلام خدا گوش میکنیم که به ما راه زندگی را نشان میدهد. زمان دعا برای نیازهایمان و شفاعت خواهیم داشت. به طور منظم ایمانداران جدید تعمید میگیرندو

با کلیک بر روی دکمه  tab وارد داده ها، آدرس، جزئیات میشوید …