Rotterdam

به کلیسای خانگی ما در شهر رتردام خوش آمدید

صمیمانه از آشنایی با شما خوشحالیم و ورود شما را به کلیسای خانگی خوش آمد میگوییم
ما گرد یکدیگر میاییم تا محبت خدا را تجربه کنیم، یاد بگیریم که چه کسی هستیم،ارزشهایمان را در زندگی پیدا کنیم و هدفمان از زندگی را دریابیم.
ما ایمان داریم که قدرت خدا با ماست، و او قادر است که امروز هم بهبودی ببخشد، شفا بدهد و آزاد کند.

زمان:
یک هفته در میان
مکان:
Passie
Nassauhave 433
3071JJ Rotterdam

برای تماس با ما فرم زیر را پر کرده و به ما ایمیل کنید:

نام (ضروری)

ایمیل آدرس (ضروری)

در خواست شما