Missie

Ons missie statement is: God de vader houdt van Ismaël

Onze visie is:
Ismaël thuis brengen bij het hart van de Vader, net als Jezus wandelen in de liefde van de Vader en mensen bij Zijn hart brengen.

Waar staan wij voor?
Wij willen doen wat Jezus deed: Hij bracht mensen terug bij het Vaderhart van God, zodat zij herstel, waarde en bestemming voor hun leven konden vinden. Jezus deed dat niet als een ‘slaaf’ van God, nee, Hij wist dat God als een Vader van Hem hield! Wij willen dan ook als zonen en dochters een gemeenschap vormen waar het draait om de tegenwoordigheid van God en waar zorg en aandacht is voor elkaar, zodat anderen ook thuis kunnen komen bij God de Vader.