Regio’s en huiskerken

Welkom in de Huiskerk
De bijeenkomsten worden gekenmerkt door: “fellowship”, aanbidding, gebed, delen van persoonlijke noden en uitdagingen, getuigen van wat God heeft gedaan, studie van Gods Woord en het Avondmaal.
De Here Jezus Christus is het hoofd van de gemeente, we zullen Zijn Koninkrijk en principes daarvan onderwijzen. Er zullen momenten van bemoediging zijn en zorg voor elkaar en het functioneren van de gaven van de Heilige Geest. Alle leden, inclusief de nieuwelingen, zullen tijdens elke bijeenkomst zoveel als mogelijk aangemoedigd worden om deel te nemen.
Alle leden kunnen veel van elkaar leren. We geloven dat tekenen en wonderen zullen volgen. Voor adressen, tijden en contact email klik op de steden.