Partnergemeenten

Partners van Fathers House Movement (3 opties)
– Alle huisgemeenten die op de website vermeldt zijn, zijn partner van de Father’s House Movement.
– Huisgemeenten kunnen ook verbonden zijn aan een bestaande Nederlandse gemeente en partner van de Father’s House Movement
– Ze kunnen volledig onder de autoriteit van de lokale Nederlandse gemeente komen, als dit de wens is van het lokale leiderschap. Er blijft dan een vriendschappelijk relatie met Father’s House Movement.

Partnergemeenten die samen werken met Father’s House Movement en farsi sprekenden samenkomsten hebben, zijn via de tabs terug te vinden. Via contact gegevens kun je contact leggen.