Father’s House Movement

Visie van de Father’s House Movement
De Father’s House Movement is een “peoplemovement” die zich richt op het stichten van huisgemeenten. De focus zal zijn op Farsi en dari sprekenden in Nederland. Het hart van deze movement is hen de liefde van de Vader voor Ismaël (moslims) laten zien.

Huisgemeente
De moedergemeente zal zijn eigen provincie bereiken door inheemse, zelfvermenigvuldigende huisgemeenten te beginnen. Deze huisgemeenten zorgen ervoor dat sterke gelovigen worden opgebouwd. Deze gelovigen weten dat ze erfgenamen zijn, zonen en dochters van de Vader. Zij zorgen ervoor dat er sterke families ontwikkelen, die God dienen. De gemeenten zullen minimaal 1x per week op iedere mogelijke plaats samenkomen.

Identiteit
Essentieel is dat we begrijpen dat we geliefd zijn, waardig zijn, en in staat zijn om van de Vader goede gaven te geven aan anderen. In de sfeer van thuiskomen bij de Vader.

Principes voor discipelschap
Deze gemeenten zullen bekend staan om: plaatsen van bekering en geloof, doop in water en Geest, elkaar en God liefhebben, gebed en geven, het Woord kennen en doen en nieuwe discipelen maken.

Samenkomen 
De bijeenkomsten worden gekenmerkt door: “fellowship”, aanbidding, gebed, delen van persoonlijke noden en uitdagingen, getuigen van wat God heeft gedaan, studie van Gods Woord en het Avondmaal.
De Here Jezus Christus is het hoofd van de gemeente, we zullen Zijn Koninkrijk en principes daarvan onderwijzen. Er zullen momenten van bemoediging zijn en zorg voor elkaar en het functioneren van de gaven van de Heilige Geest. Alle leden, inclusief de nieuwelingen, zullen tijdens elke bijeenkomst zoveel als mogelijk aangemoedigd worden om deel te nemen. Alle leden kunnen veel van elkaar leren. We geloven dat tekenen en wonderen zullen volgen.

Evangelisatie
Huisgemeenteleden zullen aangemoedigd worden om het Koninkrijk te presenteren waar ze ook komen; op het werk, thuis, bij het sporten, etc. Zij zijn de gemeente.

Leiderschap
Discipelschap wordt gedaan door de lokale gelovigen. Leiderschapstraining zal gegeven worden door volwassen leiders en indien nodig via het trainingsprogramma van SAMA. Alle discipelen worden geleid door de vier fasen van discipelschap en leiderschap: to love, to mend, to train, to send.
De huisgemeenten zullen geleid worden door een team van leiders. Ze worden aangemoedigd om in al hun bedieningsgaven te functioneren. Deze leiders zullen van de gemeentestichters persoonlijke mentoring ontvangen en verantwoording aan hen afleggen. De training is interactief.

Financiën
Vanuit leidersteams worden gemeentestichters uitgezonden. Gemeentestichters die leiders van nieuwe gemeenten trainen zullen veel reizen en zullen waar mogelijk en noodzakelijk financieel voor 1 of 2 dagen door SAMA ondersteund worden. De gemeenten zullen dus zo min mogelijk financiën spenderen aan gebouwen of personeel. De financiën worden voornamelijk gebruikt voor evangelisatie, zorg en gemeentestichting.

Celebration
Elke maand zullen er in de regio’s van de huisgemeenten (waar mogelijk) celebrations zijn waarbij de goedheid van de Heer wordt gevierd en “fellowship” beleeft.

Partners van Fathers House Movement (3 opties)
– Huisgemeenten kunnen een partner zijn van de Father’s House Movement.
– Ze kunnen verbonden zijn aan een bestaande Nederlandse gemeente en partner van de Father’s House Movement
– Ze kunnen volledig onder de autoriteit van de lokale Nederlandse gemeente komen, als dit de wens is van het lokale leiderschap. Er blijft dan een vriendschappelijk relatie met Father’s House Movement.