ANBI

Kerkgenootschap Fathers House Movement (FHM) te Haarlem

anbi

 

Fathers House Movement (FHM) maakt onderdeel uit van Rafaël Nederland.

 

 

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Instelling: Fathers House Movement.
Vestigingsplaats: Haarlem.

 

Samenstelling bestuur Fathers House Movement

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid: de bestuursleden zijn onbezoldigd

Overige gegevens

Post en bezoekadres Telefoon Eksterlaan 1, 2026XA Haarlem
Telefoon tel: 06 14 20 49 90
E-mail siroos.f@hotmail.com
Website www.fhmovement.com
Bankrekeningnummer NL02 RABO 01528.81.816
Publieke naam Fathers House Movement
Kamer van Koophandel nr. 56702558
RSIN/fiscaal nr. 852273381

Beloningsbeleid: de bestuursleden zijn onbezoldigd

 

Doelstelling:

De Fathers House Movement heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes. Hiervoor stichten we huiskerken, organiseren wij Bijbelstudies en samenkomsten en trainen en onderwijzen wij mensen op het gebied van het geloof.

Beleidsplan 2018

Jesaja 43: 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Onze visie/droom:

We willen als christenen lijken op de arend uit Jesaja 43, die zijn vleugels uitslaat om boven de omstandigheden uit op de wind van de Geest van God te zweven. We zoeken naar een diepe ervaring met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Op die wijze willen we de cultuur van Gods koninkrijk toepassen in ons dagelijks leven, waardoor ook onze omgeving wordt beïnvloed door dezelfde cultuur.

Met deze visie willen we het volgende bereiken:

 1. Focus op leiderschapstraining:

  Om de visie uit te werken is er draagkracht nodig van mensen die bekend zijn met de liefde, de kracht en de wijsheid van God. Tijdens de training ligt de focus op transformatie van het denken, ontvangen en begeleiden van innerlijke genezing, luisteren naar en duidelijk herkennen van de stem van God en wandelen in de bovennatuurlijke gaven van God door te doen wat God laat zien. De toekomstige leiders worden uitgedaagd om hun vroegere cultuur opzij te zetten en steeds meer te gaan leven vanuit de cultuur van Gods koninkrijk.

 2. Inzetten van de leiders in de huiskerken:

  De getransformeerde leiders worden ingezet tijdens de huiskerksamenkomsten om datgene wat ze geleerd hebben in de leiderschapstrainingen, door te geven aan de huiskerkleden. De bedoeling is om de zalving die op een leider komt, door te geven aan een ander en de ander te stimuleren om hetzelfde weer te gaan doen.

 3. Versterken van de samenwerking met Nederlandse kerken:

  Aangezien de Farsi-sprekende (huis)kerk een relatief jonge kerk is, is het noodzakelijk om te leren van de ervaringen van de Nederlandse kerken. Daarnaast is de doelstelling om door het mengen van de verschillende culturen, van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.

 4. Regio's

  De verschillende regio’s zullen in 2018 meer zelfstandig gaan opereren en in hun eigen financiën voorzien en de gezamenlijke activiteiten zullen afnemen.

 

Begroting 2018

Ontvangsten
Giften en tienden 58.380
Totaal ontvangsten       58.380
Uitgaven
Huiskerk/Celebration 23.000
Training/Encounter 11.700
Donaties/bijdragen 5.080
Personeelskosten 11.600
Overige kosten 7.000
Totaal uitgaven       58.380

Jaarverslag 2017

Samenkomen

De samenkomsten, vinden plaats in huiskerken en in celebrations. De bijeenkomsten worden gekenmerkt door “fellowship”, aanbidding, gebed, delen van persoonlijke noden en uitdagingen, getuigen van wat God heeft gedaan, studie van Gods Woord en het leren van de principes van discipelschap.

We kijken met dankbaarheid terug op de vele momenten van bemoediging en zorg voor elkaar en het functioneren van de gaven van de Heilige Geest. Alle leden, worden aangemoedigd om hieraan deel te nemen.  De leden leren veel van elkaar en we zien dat tekenen en wonderen de gelovigen volgen en dat nieuwe gelovigen worden gedoopt in water en in de Heilige Geest.

Voor de nieuwe gelovigen houden we met regelmaat een encounter weekend. Daarnaast geven we leiderschapstrainingen aan een groep gelovigen met veel potentie en een vurig hart voor God. Deze groep krijgt een praktische training om het karakter te vormen en leiderschapsbekwaamheden te ontwikkelen.

Opmerkingen bij de activiteiten 2017

Hoogtepunten waren de landelijke celebrations in Haarlem en Eindhoven en het zomerkamp met ruim 300 honderd deelnemers.

De beweging wordt geleid door Regioleiders en een van hen is voor 3 dagen per week in loondienst werkzaam als coördinator.

De verschillende landelijke regio’s opereren met een steeds grotere zelfstandigheid. De activiteiten staan hieronder vermeld.

Regio Zuid-Holland

Huiskerken komen samen in Rijswijk en Rotterdam. In Rijswijk hebben we een partnerschap met Rafaël Den Haag, waar de celebrations plaatsvinden. Met de huiskerken in Rotterdam zijn we in september verhuisd naar het gebouw van de Levend Woord gemeente. Een hoogtepunt was de kerstviering met ongeveer 150 deelnemers.

Regio Haarlemmermeer

Huiskerken komen samen in Amstelveen en Aalsmeer. De celebrations vinden plaats in Aalsmeer in het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente (de LEG), waarmee we een partnerschap hebben en ook samen doopdiensten houden. Daarnaast organiseren we encounter weekenden in Kaag, waarvan één  gezamenlijk met Hoop van Noord en 2x per jaar in Amstelveen een gezamenlijke dienst Ned./Iraans, met als doel om Nederlandse en Iraanse gemeenteleden met elkaar in contact te brengen en elkaar te bemoedigen.

Regio Zwolle

Huiskerken komen samen in Luttelgeest, Dronten, Zwolle en Sneek. De diensten vinden plaats in Zwolle en Sneek. De Maandelijkse discipelschapstrainingen zijn in Meppel, het jaarlijkse encounter weekend is in Oldebroek en het huwelijksseminar is in Kampen.

Regio Noord-Holland

Huiskerken komen samen in Alkmaar en Den Helder.  De celebrations vinden plaats in partnerschap met CityLight Alkmaar. Er zijn trainingen voor nieuwe gelovigen en voor leiders. Ook in de AZC’s komen groepen samen. Daarnaast is er een jaarlijks encounter weekend en een huwelijksconferentie.

 

Financieel jaarverslag 2017

BATEN
Inkomsten Fathers House 80.344
Inkomsten Trainingen 29.235
 Totaal baten 109.579
LASTEN
Kosten Fathers House 45.300
Kosten Trainingen 34.867
Personeelskosten 21.086
Kantoor- en algemene kosten 5.132
 Totaal lasten 106.385
RESULTAAT BOEKJAAR 3.194